Tovar bol úspešne vložený do Vášho košíka.

DEZI PRIM - dezinfekčný prípravok 5L

DEZI PRIM - dezinfekčný prípravok 5L
Popis

DEZI PRIM - dezinfekčný prípravok 5L
DEZI PRIM je dezinfekčný a čistiaci prípravok, ktorý má vysokú účinnosť na čistenie podľáh, predmetov a iných plôch. Spoľahlivo likviduje vírusy, baktérie, riasy a nižšie huby. Odstraňuje pachy, odfarbuje, bieli textílie a drevo. Je určený pre sociále zariadenia, potravinársky priemysel, na dezinfekciu pitnej vody a vody v plaveckých bazénoch. Neriedený je vhodný i na likvidáciu vodného kameňa v potrubiach, odpadoch, kuchynských a iných nádobách.
Účinná látka: Chlórnan sodný
Použitie:
Na čistenie a dezinfekciu podláh, nábytku, kuchynského a hygienického náčinia pužite roztok pripravený z 0,1 – 0,3 L Dezi Prim a 10 L vody.
Pri čistení a dezinfekcií hračiek a predmetov, ktoré sú v styku s deťmi a potravinami opláchnite ich po 30 min. čistou pitnou vodou.
Koterce a predmety pre zvieratá dezinfikujte rovnakým spôsobom. Pri dezinfekcii v studniach, samospádových vodovodoch a pod. dávkujte 8 ml Dezi Prim na 1000 L vody. Vodnú hladinu pokropte nezriedeným roztokom Dezi Prim. Po 30 min. je voda vydezinfikovaná, súčasne dochádza k rozloženiu účinnej látky. Na dezinfekciu rias v bazénoch a tiež ich likvidáciu dávkujte 25 ml/1000 L vody v týždenných intervaloch a pri štarte dávkujte 50ml/1000 L vody.
Pre otvorené kúpaliská dávkujte dvojnásobne.
Bezpečnostné informácie:
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícií obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S PKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak sa objaví podráždenie pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Objem: 5L

Balenie obsahuje 5l bandasku s prípravkom.

 

 

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

NASTAVENIE COOKIES, MÔŽEME ICH POUŽÍVAŤ?

Cookie je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server pošle webovému prehliadaču súčasne s požadovanou webovou stránkou daného webového sídla, ak toto používa cookies. Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na zariadení používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na určené miesto.
Niektoré cookies su potrebné a stránka bez nich nemôže správne fungovať. Okrem toho používame analitické cookies, na základe toho vieme zisťovať, ako funguje náša stránka a mohli sme ju vylepšovať.


Povoliť všetko
Odmietnuť