Tovar bol úspešne vložený do Vášho košíka.

GO! Leštidlo do umývačiek riadu, 1L

GO! Leštidlo do umývačiek riadu, 1L
Popis

GO! Leštidlo do umývačiek riadu, 1L
Oplachovací a leštiaci prípravok určený do umývačiek riadu, ktorý zabráňuje vzniku škvŕn a šmúh na riade, pohároch, tanieroch príboroch a iných predmetov v umývačke riadu. Jeho leštiaci účinok dodáva žiarivý lesk a zaručuje rýchle a dobré usušenie umývaného riadu. Svojim unikátnym zložením zabraňuje tvorbe usadenín na riade, pohároch a príboroch.
Zloženie:  menej ako 5%: aniónové povrchovo aktívne látky, EDTA a jej soli.
Nebezpečné zložky: (2-butoxyetoxy)-octová kyselina, Alkylether karboxylová kyselina
Dávkovanie:
Pravidelne dopĺňajte zásobník Vašej umývačky podľa návodu na obsluhu.
Fyzikálne a chemické vlastnosti:
svetlo modrá kvapalina s charakteristickou vôňou po použitých surovinách
Znášanlivosť: Nepoškodzuje povrchy
Skladovanie: v suchu, oddelene od potravín
Bezpečnostné upozornenie: Nebezpečenstvo!
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné okuliare.
PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní
Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.
Zneškodňovanie: 
Prípravok a obal zneškodňujte v súlade s ustanovením zákona o odpadoch č. 185/2001 Zb.,v platnom znení. Zákaz opakovaného použitia obalu!
Parametre:
Typ: KVAPALINA
Farba: MODRÁ

Balenie obsahuje 1L leštidla.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

NASTAVENIE COOKIES, MÔŽEME ICH POUŽÍVAŤ?

Cookie je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server pošle webovému prehliadaču súčasne s požadovanou webovou stránkou daného webového sídla, ak toto používa cookies. Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na zariadení používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na určené miesto.
Niektoré cookies su potrebné a stránka bez nich nemôže správne fungovať. Okrem toho používame analitické cookies, na základe toho vieme zisťovať, ako funguje náša stránka a mohli sme ju vylepšovať.


Povoliť všetko
Odmietnuť