Tovar bol úspešne vložený do Vášho košíka.

Tablety do WC pisoárov 1kg

Tablety do WC pisoárov 1kg
Popis

Tablety do WC pisoárov 1kg
Tablety do pisoárov v plastovom vedierku sú čistiaci a deodoračný prípravok určený pre vkladanie do pisoárov. Neupchávajú odpady, odstraňujú nečistoty, vodný a močový kameň, zabraňujú tvorbe usadenín, pohlcujú pachy a zanechávajú prijemnú vôňu.
Upozornenie: Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie oči. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Parametre:
Pužitie: čistenie, dezinfekcia
Hmotnosť: 1kg
Likvidácia: PLAST
Farba: MIX
Vôňa: BOROVICA

Balenie obsahuje 1kg pisoárových kociek.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

NASTAVENIE COOKIES, MÔŽEME ICH POUŽÍVAŤ?

Cookie je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server pošle webovému prehliadaču súčasne s požadovanou webovou stránkou daného webového sídla, ak toto používa cookies. Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na zariadení používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na určené miesto.
Niektoré cookies su potrebné a stránka bez nich nemôže správne fungovať. Okrem toho používame analitické cookies, na základe toho vieme zisťovať, ako funguje náša stránka a mohli sme ju vylepšovať.


Povoliť všetko
Odmietnuť